close x

ThirdPlace B.V.
Emmalaan 10
3671 CS SOEST
Kantoor: +31 35 7074500
Mobiel: +31 6 4633 2620
Email: info@third-place.nl

WAT ZIJN THIRD PLACES?

Een third place of derde plek, is de plek waar je, naast je woning en werk, naar toe gaat om te ontspannen en waar je deel uitmaakt van het sociale leven. Een ruimte zoals een park, een plein, een café of zelfs een bibliotheek. Maar in mijn visie ook een winkelcentrum of een (deel van een) binnenstad.

Het zijn de plekken waar je vrienden ontmoet of vreemden ‘bekijkt’. Waar je consumeert omdat het moet of omdat het kan. Waar je uitgaat of waar je graag bent omdat het er aangenaam is.

Het publieke domein en de verbindingen met de omringende context zijn daarbij net zo belangrijk als de feitelijke – al dan niet commerciële – functies. Het doel van deze plekken is het tot stand brengen van transacties. Dit kunnen echter zowel financiële als emotionele transacties zijn.

In toenemende mate noem ik third places graag prachtige en krachtige plekken (klik hier voor de publicatie Prachtige en Krachtige Plekken) . Als ‘plekverbeteraar’ ben ik namelijk in mijn dagelijkse werk continu bezig om via advies over programma, openbare ruimte en ontwerp diverse soorten publieksomgevingen prachtiger en krachtiger te maken. Daarbij sluit ik altijd aan bij de (latent) aanwezige belevingswaarde, authenticiteit en ondernemerschap, de factoren die intrinsiek bepalend zijn voor de kracht en pracht van een plek.

2013-05-02 15.16.12

OVER JOS SENTEL

Jos Sentel (1969) is geboren in de Dorpsstraat van Zoetermeer, tot begin jaren tachtig het hoofdwinkelcentrum van deze groeigemeente. Hij is opgegroeid in/achter de winkel van zijn ouders en van jongs af aan heeft hij al een groeiende interesse voor ruimtelijke planning en met name winkelgebieden.

Hij is in 1992 afgestudeerd als distributie-planoloog (UvA) en in 2002 als bedrijfskundige (KUN). Tussen 1991 en 2006 heeft Jos gewerkt voor adviesbureau Kolpron (thans Ecorys) en de internationaal werkende projectontwikkelaar ING Real Estate Development. Vanaf 2002 was hij daar verantwoordelijk voor het internationale researchnetwerk Research & Concepts. Sinds 2006 is hij zelfstandig professional en is hij met ThirdPlace gestart.

Jos is onder andere als hoofddocent verbonden aan de Masterclass Conceptontwikkeling van de Neprom en is bestuurslid van de Nederlandse Raad van Winkelcentra geweest (2008- 2012). Daarnaast is hij regelmatig spreker of moderator bij seminars en congressen en levert regelmatig bijdragen voor de magazines Shopping Center News en Retail Visie.

Jos Markthal

 

WERKWIJZE

ThirdPlace heeft het denken over publieksgericht plekken vanuit de gebruikers en belevingswaarde vertaald naar een filosofie over de ontwikkeling en programmering van plekken. Third places zijn immers de multifunctionele plekken in de stad met een hoge belevingswaarde en altijd gericht op meerdere doelgroepen.

ThirdPlace heeft een gevarieerd profiel qua diensten en producten om deze filosofie ook uit te dragen. Dankzij jarenlange ervaring en bewuste keuzes is ThirdPlace een betrouwbare en creatieve partner voor diverse uitdagende vastgoedvraagstukken.

Rode draad in de werkzaamheden is alle gevallen de behoefte aan een visie op het functioneren en programmeren van, vaak bijzondere, plekken en gebouwen (o.a. binnensteden, winkelgebieden, campussen, traffic locaties e.d.). Meestal in Nederland, maar ook regelmatig daarbuiten.

ThirdPlace richt zich daarbij juist ook op relevante trends en ontwikkelingen in de markt. Het vormt een belangrijk onderdeel van de brede context waarbinnen een plek in de stad duurzame betekenis heeft of moet krijgen.

Kenmerkend voor de werkwijze van ThirdPlace zijn: inhoudelijke gedrevenheid, sterk analytisch gericht en het produceren van vernieuwende inzichten om vraagstukken bevredigend te beantwoorden. Visionair, conceptueel en onderscheidend zijn kernwaarden.

NETWERK

ThirdPlace is geen traditioneel advies- of marktonderzoeksbureau, niet qua aanpak noch qua manier van rapporteren. Wel is er geloof in de kracht van het netwerk, daarom is het mogelijk – met inzet van partners – maatwerk te leveren. Dit wordt de ‘best team approach’ genoemd waarbij elkaar aanvullende kennis en expertise tot de beste resultaten voor de opdrachtgever leiden.

ThirdPlace is sinds oktober 2014 associate partner van SmartAgent/MarketResponse. Dit is een toonaangevend research consultancy bureau in Nederland. SmartAgent/MarketResponse maakt het voor organisaties mogelijk om middels het door haar ontwikkelde BSR-model, klanttypen gedifferentieerd te benaderen. Daarnaast biedt het een variatie aan technieken aan voor datacollectie,- analyse en -verwerking.

Met onderstaande partners in het netwerk van ThirdPlace wordt in deze vorm op regelmatige basis samengewerkt (in willekeurige volgorde):

  • Martijn van Weert van Stadsconcepten – o.a. marktonderzoek
  • Marcel Reinartz van RMA – o.a. projectmanagement
  • Hildegard Assies van UrbanRetail – retail- & horeca trends
  • Pim van den Berg van Perspectives – straatologie
  • Dick Hendricks van Déhacé – o.a. binnenstedelijke advisering